publicerad: 2021  
ackompanjera ackompanjerade ackompanjerat
verb
ackompanje´ra
spela ackompanjemang till viss huvudstämma etc.
någon ackompanjerar (någon/något) (något)
någon ackompanjerar (någon) (något)
någon ackompanjerar (något) (något)
hon sjöng och brodern ackompanjerade på gitarr
äv. bildligt i fråga om till­kommande sinnes­intryck eller dylikt
något ackompanjerar (något)
vinerna som ackompanjerade var en torr sherry och ett halv­torrt mosel­vin; valutakriserna ackompanjerades av ras i aktie­kurserna
belagt sedan 1779; av franska accompagner 'led­saga; ackompanjera'; jfr ur­sprung till 1kompani 1
ackompanjeraackompanjerande, ackompanjering, ackompanjemang