publicerad: 2021  
ackordera ackorderade ackorderat
verb
ackorde´ra
(försöka) träffa ekonomisk överens­kommelse
någon ackorderar (om någon/något/sats) (med någon/något)
någon ackorderar (om någon) (med någon)
någon ackorderar (om någon) (med något)
någon ackorderar (om något) (med någon)
någon ackorderar (om något) (med något)
någon ackorderar (om sats) (med någon)
någon ackorderar (om sats) (med något)
ibland äv. med partikelnbort över­lämna mot ekonomisk gott­görelse
någon ackorderar bort något (till någon/något)
någon ackorderar bort något (till någon)
någon ackorderar bort något (till något)
ackordera bort döds­boets till­gångar
äv. mest historiskt vanligen med partikelnut lämna (barn) i någons vård när man inte själv har råd el. möjlighet att upp­fostra barnen
någon ackorderar ut någon (till någon)
äv. ut­vidgat under­handla, köp­slå
vi kan inte stå här och ackordera om priset
belagt sedan 1619; till ackord
ackorderaackorderande, ackordering