publicerad: 2021  
ackordisk ackordiskt ackordiska
ac·kord·isk
adjektiv
[-å´rd-]
som har att göra med ackord
de spännande ackordiska förloppen i första satsen
belagt sedan 1884; till ackord