publicerad: 2021  
ackusativobjekt ackusativ­objektet, plural ackusativ­objekt, bestämd plural ackusativ­objekten
ac·kus·at·iv|­ob·jekt·et
substantiv
[ak`-] el. [-i`v-]
direkt objekt dvs. den sats­del som betecknar det som direkt är före­mål för subjektets verksamhet och i vissa språk står i ackusativ
i satsen "katten jagar råttan" är "råttan" ackusativ­objekt
belagt sedan 1818