publicerad: 2021  
ackvisition ackvisitionen ackvisitioner
ac·kvis·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
plan­mässigt an­skaffande särsk. av kunder, annonsörer etc.
ackvisitionsavdelning
ackvisition (av något)
en ackvisition (för någon/något)
en ackvisition (för någon)
en ackvisition (för något)
äv. (gott) ny­förvärv
den nye mitt­fältaren är en ackvisition för laget
belagt sedan 1720; via franska av lat. acquisi´tio 'förvärv'; jfr ur­sprung till inkvisition, rekvirera