publicerad: 2021  
arbetsdomstol arbets­domstolen arbets­domstolar
AD
arbets|­dom·stol·en
substantiv
ar`betsdomstol
vanligen bestämd form sing. och med versal special­domstol som behandlar arbets­tvister
arbets­domstolen förklarade att strejken var olaglig
belagt sedan 1928