publicerad: 2021  
addiktion addiktionen addiktioner
ad·dikt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
till­vänjning till stimulantia
belagt sedan 1968; av engelska addiction med samma betydelse; till lat. addi´cere 'hänge sig åt'