publicerad: 2021  
addition additionen additioner
add·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
räkneoperation som inne­bär att olika talvärden räknas samman till en summa
addition (av tal) (till tal) addition (av tal och tal)
addition av två tal
belagt sedan 1745; av lat. addit´io 'tilläggande'; till addera