publicerad: 2021  
adolescens adolescensen
adol·esc·ens·en
substantiv
[-sen´s] el. [‑∫en´s]ljust sj-ljud
period i livet när man över­går från att vara barn till att vara vuxen
att vara håg­lös och inåt­vänd är helt normalt när man befinner sig i adolescensen
belagt sedan 1953; formen adolescentium 1929; av engelska adolescence med samma betydelse; av lat. adolescen´tia 'växa upp'