publicerad: 2021  
adoption adoptionen adoptioner
ad·opt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att formellt ta till sig någon som sitt barn
adoptionsregler; närståendeadoption
adoption (av någon)
en­skild adoption; adoption av styv­barn; an­söka om adoption; en organisation som förmedlar internationella adoptioner; riks­dagen har sagt ja till att homosexuella par får prövas för adoption
belagt sedan 1850