publicerad: 2021  
adoptivförälder adoptivföräldern adoptivföräldrar
ad·opt·iv|­för·äldr·ar
substantiv
adopti`vförälder
förälder till adoptiv­barn
någons adoptivförälder adoptivförälder till någon
belagt sedan 1893 (i plur.)