publicerad: 2021  
förälder föräldern föräldrar
för·äldr·ar
substantiv
föräl´der
ofta plur. person som är far eller mor till en viss person; i plur. ofta om både far och mor till en viss person
någons förälder förälder till någon
biologiska föräldrar; ensam­stående föräldrar; en bok som är rolig både för föräldrar och barn; om båda föräldrarna är blå­ögda får barnet ofta ock­så blå ögon; hon har flyttat till en annan stad men hennes föräldrar bor kvar
någon gång äv. ut­vidgat till djur­världen
en ras­katt har två föräldrar av samma ras
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska foräldrar, plur., 'föräldrar; för­fäder', eg. 'de äldre'; jfr ur­sprung till äldre