publicerad: 2021  
adrenalin adrenalinet
adren·al·in·et
substantiv
adrenali´n
ett hormon vars före­komst ökar vid stress enl. en vanlig före­ställning särsk. vid ilska
adrenalinavsöndring; adrenalinhalt
stress­hormoner som adrenalin och nor­adrenalin; när vi blir skrämda fri­gör hjärnan adrenalin
belagt sedan 1902; bildn. till lat. ad´ 'till' och re´nes 'njurar'