publicerad: 2021  
adsorbera adsorberade adsorberat
verb
adsorbe´ra
ta upp och binda (flytande eller gas­formigt ämne) på sin yta vanligen om fast ämne
adsorbera något
s.k. aktivt kol har förmåga att adsorbera de flesta för­oreningar
belagt sedan 1903; till lat. ad´ 'till' och sorbe´re 'suga upp'; jfr ur­sprung till absorbera
adsorberaadsorberande, adsorbering, adsorption