publicerad: 2021  
psalm psalmen psalmer
psalm·en
substantiv
[sal´m]
1 kristen sång (i psalm­boken) av­sedd att sjungas unisont av församlingen vid guds­tjänst
psalmdiktare; psalmnummer; psalmsång; adventspsalm; begravningspsalm; ingångspsalm; lovpsalm
en psalm (om någon/något/sats)
en psalm (om någon)
en psalm (om något)
en psalm (om sats)
de närmast sörjande valde psalmer och orgelmusik till begravningen
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska (p)salmber; via medeltidslat. av grek. psalmos´ 'sång till stränga­spel; lov­sång; psalm'
2 hymn i Psaltaren
en psalm (om någon/något/sats)
en psalm (om någon)
en psalm (om något)
en psalm (om sats)
"Herren är min herde" – en psalm som brukar till­skrivas David
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (i sms.; (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)))
Det spelar en psalm i björken
och dagen är mulen och grå. Kristina Lugn, Då kommer en fågel fjärranifrån (i Bekantskap önskas med äldre bildad herre, 1983)