publicerad: 2021  
aeronaut aeronauten aeronauter
aero·naut·en
substantiv
[aäronau´t] el. [äronau´t]
flygare dock inte rymd­farare
belagt sedan 1837; till aero- och grek. nau´tes 'sjö­man'; jfr ur­sprung till astronaut, kosmonaut