publicerad: 2021  
aerogram aerogrammet, plural aerogram, bestämd plural aerogrammen
aero·gramm·et
substantiv
[aärogram´] el. [ärogram´]
historiskt tunt brev­papper som veks ihop och förseglades och befordrades med flyg utan porto­tillägg fram till 1992
belagt sedan 1950; till aero- och -gram