publicerad: 2021  
aerologi aerologin
aero·login
substantiv
[aärologi´] el. [ärologi´]
gren av meteorologin som studerar de högre luftlagren
belagt sedan 1903; till aero- och grek. log´os '(en) lära'