publicerad: 2021  
aerodynamisk aero­dynamiskt aero­dynamiska
aero|­dyn·am·isk
adjektiv
[aärodyna´misk] el. [ärodyna´misk]
som har att göra med aerodynamik
det var svåra aero­dynamiska förhållanden vid landningen
sär­skilt som av­ser att minska luft­motståndet
bilen har dåliga aero­dynamiska egenskaper; en aero­dynamiskt ut­formad kaross (adverbial)
belagt sedan 1923