publicerad: 2021  
aikido aikidon
substantiv
[aj´k-] el. [ajki´-]
en japansk kamp­sport av huvud­sakligen defensiv karaktär
han har börjat meditera och träna aikido
belagt sedan 1989; av jap. aikidō med samma betydelse, till ai 'harmoni', ki 'ande' och do 'väg, regel'