publicerad: 2021  
alienera alienerade alienerat
verb
aliene´ra
vanligen perfekt particip skapa alienation hos
någon är alienerad (av någon/något)
någon är alienerad (av någon)
någon är alienerad (av något)
något är alienerat (av någon/något)
något är alienerat (av någon)
något är alienerat (av något)
många känner sig alienerade i konsumtions­samhället; presidentens arroganta stil alienerade många traditionella USA-vänner
belagt sedan 1658; ökad anv. sedan 1960-talet; efter engelska alienate med samma betydelse; av lat. aliena´re, till alie´nus 'annan till­hörig; främmande'
alieneraalienerande, alienering