publicerad: 2021  
alkalimetall alkali­metallen alkali­metaller
al·kali|­met·all·en
substantiv
[al`-] el. [-ka`-]
metall som in­går i en grupp metaller som är mjuka och silvervita och som har stor benägenhet att reagera kemiskt
litium, natrium och kalium är alkali­metaller
belagt sedan 1856