publicerad: 2021  
allfarväg all­farvägen all­farvägar
all|­far·väg·en
substantiv
all`farväg
mycket trafikerad väg
långt från turismens all­farvägar
äv. bildligt i ut­tryck för konventionalitet och dylikt
hon trädde ofta utan­för konstens all­farvägar
belagt sedan ca 1790; sv. dial. allfarväg; till fornsvenska aþal 'förnämst', 2fara 1 och väg