publicerad: 2021  
allhelgonadag allhelgona­dagen allhelgona­dagar
all·helg·ona|­dag·en
substantiv
allhel`gonadag
nästan en­bart bestämd form sing. dag i kyrko­året den 1 november i Sverige firad intilliggande lör­dag, kallad "Alla helgons dag"
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska alla hælghuna dagher; till al hälghon 'alla helgon'
Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv,
Allhelgona­dag!
Där slocknar sommarens hymn som ett skalv
av klämtande slag. Erik Axel Karlfeldt, Vinterorgel (i Hösthorn, 1927)