publicerad: 2021  
allians alliansen allianser
al·li·ans·en
substantiv
[-aŋ`s] el. [-an`s]
(av­tal om) organiserat sam­arbete särsk. militärt och politiskt, mellan stater, partier och dylikt
alliansfrihet; alliansfördrag; försvarsallians; militärallians
en allians (med någon/något)
en allians (med någon)
en allians (med något)
en allians (mellan några)
den borgerliga alliansen satsade in­för valet; gå in i en allians; den fransk-ryska alliansens samman­brott
äv. om det färdiga förbundet
Heliga alliansen bildades efter Napoleon­krigen
äv. bildligt om äktenskap något ålderdomligt
en ohelig allians en moraliskt tvivel­aktig alliansenligt journalisten har parti­blocken bildat en ohelig allians i energi­frågan
belagt sedan 1631; av franska alliance med samma betydelse; till alliera (sig)