publicerad: 2021  
allmogeblå allmoge­blått, bestämd form och plural allmoge­blå el. allmoge­blåa
all·moge|­blå
adjektiv
all`mogeblå
ofta substantiverat milt blå vilket är typiskt för äldre inrednings­snickerier och möbler
ett skänkskåp i allmoge­blått och vitt
belagt sedan 1956