publicerad: 2021  
allmosa allmosan allmosor
all|­mos·an
substantiv
all`mosa
nådigt ut­delad gåva ur­sprungligen till nöd­ställd, nu­mera ofta om otillräckligt an­slag och dylikt
de fria teater­grupperna tyckte sig leva på all­mosor
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska almosa; ur grek. eleemosyn´e 'barm­härtighet'