publicerad: 2021  
allmogekultur allmoge­kulturen
all·moge|­kult·ur·en
substantiv
all`mogekultur
kulturell verksamhet ut­övad av bondebefolkning ofta med ton­vikt på ur­sprunglighet och i mots. till s.k. fin­kultur
dal­målningarna, detta genuina ut­tryck för gammal allmoge­kultur
belagt sedan 1927