publicerad: 2021  
allmänbildning allmän­bildningen
all·män|­bild·ning·en
substantiv
all`mänbildning
önsk­värd mängd kunskaper i skilda viktiga ämnen ofta med viss ton­vikt på humaniora
många an­ser att det hör till allmän­bildningen att ha läst Strindberg
äv. god spridning av kunskaper hos viss person
hans allmän­bildning var brist­fällig
belagt sedan 1833