publicerad: 2021  
allmängods allmän­godset
all·män|­gods·et
substantiv
all`mängods
något som alla kan eller känner till om fakta, metoder etc.; ofta med ton­vikt på bristande originalitet
parti­ledarens tal inne­höll bara politiskt allmän­gods
belagt sedan 1950