publicerad: 2021  
allvarlig allvarligt allvarliga
all·var·lig
adjektiv
all`varliglångt sista a
1 fylld av själsligt allvar om person
JFR seriös
en allvarlig människa
äv. om handling och dylikt
med allvarlig min; ta sig en allvarlig funderare; en allvarlig debatt
spec. om yttrande eller dylikt kraft­fullt ut­tryckt
en allvarlig vädjan; en allvarlig varning
äv. om person med tanke på veder­börandes handlande
en allvarlig spekulant
äv. i ett ut­tryck för (vädjan om) upp­riktighet, sannings­enlighet eller dylikt
allvarlig talat, vill du verkligen riskera en miljon? (adverbial)
i adverbiell an­vändning ibland som en sorts förkortning var­dagligt allvarligt talat
allvarligt, jag skulle kunna tänka mig att ta ett sabbats­år
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska alvarliker
2 som in­ger stora far­hågor
en allvarlig sjukdom; en allvarlig signal om att något är fel; landet har allvarliga bekymmer med inflationen
äv. som med­för svåra följder
en allvarlig olycka
belagt sedan 1873