publicerad: 2021  
allvarsam allvarsamt allvarsamma
all·var·samm·are
adjektiv
all`varsamlångt andra a
som har allvarlig läggning
hon är en allvarsam, låg­mäld kvinna
äv. om handling och dylikt
hans allvarsamma blick
belagt sedan ca 1600