publicerad: 2021  
alpviol alp­violen alp­violer
alp|­viol·en
substantiv
al`pviol
(typ av) cyklamen särsk. om en art som växer vild i Syd- och Mellan­europas bergs­trakter och äv. odlas som stenparti­växt
belagt sedan 1883