publicerad: 2021  
anaerob anaerobt anaeroba
an·aerob
adjektiv
[anärå´b] el. [anaärå´b]
som inte fordrar till­gång till syre om organism el. process
MOTSATS aerob
anaeroba bakterier; anaerob rening av avloppsvatten
belagt sedan 1895; till grek. an- 'ej', ae´r 'luft' och bi´os 'liv'; jfr ur­sprung till aerob