publicerad: 2021  
anagram anagrammet, plural anagram, bestämd plural anagrammen
ana·gramm·et
substantiv
anagram´
ord med samma bok­stäver (med om­kastad ordning) som ett annat ord
ett anagram (av/på något)
ett anagram (av något)
ett anagram (något)
den upp­märksamme observerar att "Trause" (romanens huvud­person) är ett anagram på författarens namn Auster
belagt sedan 1748; av grek. ana´gramma 'om­skrivning; omflyttning av bok­stäver'; jfr ur­sprung till -gram