publicerad: 2021  
anaforisk anaforiskt anaforiska
ana·for·isk
adjektiv
[-få´r-]
som syftar på något som tidigare nämnts särsk. om vissa pronomen och adverb
relativa pronomen, t.ex. "som", är all­tid anaforiska
äv. som inne­bär (effekten av) anafor
poetens anaforiska bruk av ordet "helig"
belagt sedan 1904