publicerad: 2021  
anafor anaforen anaforer
ana·for·en
substantiv
[-få´r]
stilistisk upp­repning av ord eller fras vanligen i två (el. flera) på var­andra följande satsers början
belagt sedan 1876; av grek. anaphora´ 'tillbakasyftning', till ana´- 'till­baka' och pher´ein 'bära'; jfr ur­sprung till metafor