publicerad: 2021  
analog analogt analoga
ana·log
adjektiv
[-lå´g]
som kan betraktas som lik­artad eller överens­stämmande på högre, abstraktare nivå el. i väsentliga av­seenden
analog med någon/något
analog med någon
analog med något
några är analoga
romanens in­delning är analog med Bibelns in­delning i Gamla och Nya testamentet
spec. biologi som har samma funktion men olika anatomiskt ur­sprung om organ
vingarna hos insekter och fåglar är analoga organ
spec. äv. om mät­instrument och dylikt som åter­ger mätvärden som punkter på en skala
JFR digital
analoga ur; analog tidgivning; den analoga signalen konverterades till digital form
belagt sedan 1788; av grek. anal´ogos 'överens­stämmande med', till ana´- 'till­baka' och log´os 'ord; förnuft'