publicerad: 2021  
analogi analogin analogier
ana·logi·er
substantiv
[-gi´]
huvud­saklig överens­stämmelse i de av­seenden som är väsentliga på viss nivå genom bort­seende från ytliga olikheter
analogibevis; sinnesanalogi
(i) analogi (med något/sats)
(i) analogi (med något)
(i) analogi (med sats)
i analogi med tidigare beslut blir ned­skärningen tre miljoner; hon an­vände begreppet "kärleks­kraft" i analogi med den marxistiska an­vändningen av begreppet "arbets­kraft"
äv. om fram­ställning el. liknelse som betonar detta
analogin är så tänjd att den knappast blir till hjälp
belagt sedan 1744; av grek. analogi´a 'proportion; överens­stämmelse'