publicerad: 2021  
analogisk analogiskt analogiska
ana·log·isk
adjektiv
[-lå´g-]
som har att göra med analogier
två­språkighet gynnar analogisk slutlednings­förmåga och kreativt tänkande
belagt sedan 1840