publicerad: 2021  
and anden änder
substantiv
typ av medelstor sim­fågel med platt näbb och (hos hannen) ofta färg­grann fjäder­dräkt särsk. om (vild) gräs­and
ändernas näbb fungerar som sil
ibland äv. dialektalt anka
belagt sedan 1310 (som tillnamn; (öppet brev utfärdat av ärkebiskop Nils om anordnande av kvarlåtenskap (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska and; gemensamt germanskt ord av ovisst urspr.; besläktat med lat. an´as med samma betydelse; jfr ur­sprung till älling