publicerad: 2021  
andratenor andra­tenoren andra­tenorer
eller
andretenor andre­tenoren andre­tenorer
andra|­ten·or·en, andre|­ten·or·en
substantiv
[an`dra-] el. [an`dre-]
(person med) djupaste tenorstämma i manskvartett eller kör
belagt sedan 1887