publicerad: 2021  
andrabas andra­basen andra­basar
eller
andrebas andre­basen andre­basar
andra|­bas·en, andre|­bas·en
substantiv
an`drabas el. an`drebas
(person med) djupaste basstämma i manskvartett eller kör
belagt sedan 1887