publicerad: 2021  
anledning an­ledningen an­ledningar
an|­led·ning·en
substantiv
an`ledning
om­ständighet som naturligen leder till viss konsekvens t.ex. viss handling, visst till­stånd etc. som fram­går av samman­hanget
(med) anledning (av något)
en anledning (till något/att+verb/sats)
en anledning (till något)
en anledning (till sats)
en anledning (till att+verb)
anledning (att+verb)
an­ledningen till tågförseningen var ett strömavbrott; an­ledningen till den långa vård­kön var bristen på sjuk­sköterskor; med an­ledning av kris­läget måste planerade reformer skjutas upp
ofta i negerade el. obestämda samman­hang
det finns ingen an­ledning till oro; hon har all an­ledning att vara nöjd; av någon outgrundlig an­ledning svarade hon inte på brevet
på före­kommen an­ledning av en viss (just aktuell) an­ledningpå före­kommen an­ledning med­delade hon att hon inte önskade någon upp­vaktning på födelse­dagen
belagt sedan 1644; efter tyska Anleitung 'väg­ledning; tecken'; jfr ur­sprung till föranleda