publicerad: 2021  
anlete an­letet an­leten
an|­let·et
substantiv
an`lete
något hög­tidligt ansikte
ett leende lyste upp hans an­lete
ofta i religiösa samman­hang
in­för Guds an­lete
arbeta/slita i sitt an­letes svett se svett
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska andlite, till and- 'mot' och liter 'ut­seende; färg'; jfr ur­sprung till an, rödlätt, änne