publicerad: 2021  
ans ansen
ans·en
substantiv
omsorgs­full vård särsk. av växter men äv. all­männare
ans (av något)
utan ans blir den ljuvaste idyll snart vild­mark
belagt sedan 1733; till ansa