publicerad: 2021  
antabus ingen böjning, neutrum
ant·abus
substantiv
an´tabus
ett preparat som fram­kallar av­smak för alkohol och bl.a. anv. i alkoholistvården
antabuspreparat
belagt sedan slutet av 1940-talet; modern bildn. till grek. ant(i)- 'mot' och lat. abu´sus 'miss­bruk'
jfr varu­märket Antabus®