publicerad: 2021  
ansökning an­sökningen an­sökningar
an|­sök·ning·en
substantiv
an`sökning
ansökan
en ansökning (hos någon/något) (om något/att+verb/sats)
en ansökning (hos någon) (om något)
en ansökning (hos någon) (om sats)
en ansökning (hos någon) (om att+verb)
en ansökning (hos något) (om något)
en ansökning (hos något) (om sats)
en ansökning (hos något) (om att+verb)
en ansökning (hos någon/något) (att+verb/sats)
en ansökning (hos någon) (sats)
en ansökning (hos någon) (att+verb)
en ansökning (hos något) (sats)
en ansökning (hos något) (att+verb)
an­sökningen beviljades
belagt sedan 1695