publicerad: 2021  
antecipera anteciperade anteciperat
verb
antecipe´ra
1 föregripa någon el. något, viss teori, händelse eller dylikt
någon anteciperar något/sats
någon anteciperar något
någon anteciperar sats
en 1800-tals­fysiker som anteciperar Einsteins relativitets­teori
belagt sedan 1837; av lat. anticipa´re med samma betydelse, till ante- och cap´ere 'ta'
2 före­ta (något) före viss tid
någon anteciperar något
anteciperad ut­delning; antecipera återbetalningen av lånet; antecipera hävandet av ett av­tal
sär­skilt (musik) i fråga om början till ackord­förändring
antecipera ett följande ackord
belagt sedan 1800
anteciperaanteciperande, antecipering, antecipation