publicerad: 2021  
anteckna antecknade antecknat
verb
an`teckna
skriva upp som stöd för minnet vanligen i punkt­form
någon antecknar (någon/något/sats) (någonstans)
någon antecknar (någon) (någonstans)
någon antecknar (något) (någonstans)
någon antecknar (sats) (någonstans)
någon antecknar (någon för/till något)
någon antecknar (någon för något)
någon antecknar (någon till något)
an­teckna alla ut­gifter; studenterna an­tecknade febrilt under före­läsningen
äv. skriva namnet på någon (på lista eller dylikt, ofta som an­mälan eller dylikt)
har du an­tecknat mig på listan?
belagt sedan 1544; efter lågtyska antekenen med samma betydelse; jfr ur­sprung till tecken
antecknaantecknande, anteckning